Tréning pamäti

Všeobecne pretrváva názor, že duševný úpadok prirodzene patrí k stárnutiu a že s tým nemožno nič urobiť. Vedecké výskumy týkajúce sa ľudského mozgu najmä z posledného desaťročia minulého storočia dokazujú, že vhodnou aktivizáciou a stimuláciou mozgu možno podporiť tvorbu nových spojení medzi nervovými bunkami (neurónmi) a tak zabezpečiť jeho dobrú kondíciu a schopnosť učiť sa aj do vysokého veku. Trénovaný mozog sedemdesiatnika môže byť dokonca výkonnejší ako netrénovaný mozog tridsiatnika!

8. apríla sa v našej knižnici stretlo  16 seniorov s akreditovanou lektorkou Mgr. Dankou Petrufovou, aby si precvičili pamäť. Stretnutie malo veľký ohlas a všetci zúčastnení dúfajú, že nebolo posledné.

Mgr. Marianna Maruničová

Fotogaléria