Po stopách kocúra Félixa, výstava

Výstava pre deti
Výstava ilustrácií Kataríny Barlovej sa konala od 01. 03. – 27. 03. 2019. Ilustrácie sú z knihy Po stopách kocúra Félixa. Prostredníctvom rozprávkovo čarovnej knihy Po stopách kocúra Félixa sa deti dostanú do rôznych regiónov Slovenska, aby spoznali ich prírodné i kultúrno-historické osobitosti. Nerozlučným spoločníkom je roztomilý kocúr Félix, ktorý sprevádza detského čitateľa na objavných cestách po Slovensku. „Stopovaním“ kocúra Félixa deti hravým spôsobom spoznajú zvieratá, rastliny, stavby, odievanie i spôsob života našich predkov vo vybraných regiónoch. V siedmich kapitolách tejto knihy postupne odhalia podoby života v zradných horách, v tajomnom lese, v kráľovskom meste, na salaši i na dedine, na gazdovskom dvore i pri vodnom mlyne. Pútavé obrazové stvárnenie regiónu je doplnené o krátke rozprávanie opisujúce „dianie“ na ilustrácii v slovenskom aj v anglickom jazyku. Deti sa vďaka textom prenesú do doby dávno minulej, ktorú už sami nemôžu zažiť. Veľká mapa s vyznačenými regiónmi v úvode publikácie umožní vytvorenie reálnej predstavy o polohe a rozlohe navštívených regiónov v rámci Slovenskej republiky. Ilustrovaný prehľad zvierat v závere publikácie plní úlohu praktického slovníka a efektívne rozvíja slovnú zásobu. Vďaka tejto knihe sa v detských srdciach ukryjú obrázky z nášho krásneho Slovenska, ktoré ich budú sprevádzať celým životom. Výstavu navštívilo 412 detí, mládeže, dospelých i návštevníkov knižnice.    

Mgr. Zlatica Chmurovičová
Mgr. Lenka Kohutová

Fotogaléria