Výstava Jana Černého Kúzelný svet ilustrácií

Dňa 14. 12. 2011 bola otvorená výstava českého ilustrátora J. Černého. Žiaci IV. ZŠ si prezreli jeho obrázky a na chvíľu sa stali prekladateľmi jednej nim ilustrovanej rozprávky. Slová ktorým nerozumeli im našepkal Judr. Schybal, ktorý im aj čítal text rozprávky O tlustem Martinovi.
Snaha deti nebola márna za bystrosťa"tlmočenie" dostali malú odmenu.


Mária Jakubová


Fotogaléria