Solúnski bratia sv. Cyril a Metod

Rok 2013 sa nesie v znamení osláv 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Pri tejto príležitosti sa 12. februára 2013 konalo v ZKGZ v Michalovciach podujatie pod názvom Solúnski bratia sv. Cyril a Metod. Prednášajúci JUDr. Miroslav Schybal vyzdvihol význam ich príchodu a porozprával študentom o čom bola ich misia na našom území. Podujatia sa zúčastnilo 52 študentov Spojenej školy internátnej v Michalovciach. Súčasťou podujatia bola aj tematická výstava kníh.

Helena Farbarová,  Anna Čuhaničová


Fotogaléria