Noc literatúry 2011 alebo aj Literárna noc

Noc literatúry 2011 alebo aj Literárna noc

Pod týmto názvom sa nieslo medzinárodné kultúrne podujatie, ktorého hlavným cieľom bolo netradičným spôsobom priblížiť verejnosti súčasnú literatúru prostredníctvom verejného čítania. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach si v tomto roku vybrala na toto kultúrne podujatie priestory Gotickej kaplnky na Hrádku, kde sa nachádza neogotická rodinná hrobka Sztárayovcov, ktorú môžeme považovať za voľnú kópiu gotickej kapličky sv. Michala v Košiciach. Táto lokalita nebola vybraná náhodne. Práve na Hrádku žil a tvoril maliar Zemplína T.J. Mousson a my si v tomto roku pripomíname sté  výročie jeho príchodu do Michaloviec. T.J. Mousson žil a tvoril v Michalovciach v r. 1911 -- 1944 a patril k pomerne silnej skupine výtvarníkov neslovenského pôvodu, ktorí žili na Slovensku a intenzívne sa zaoberali výtvarnou dokumentáciou slovenskej krajiny a jej ľudu. Mousson, ktorý s východným Slovenskom -- osobitne však so Zemplínom zrástol, sa sám považoval za naturalizovaného Zemplínčana. Všetok svoj talent venoval tomuto malému kúsku zeme. Ako prvý maliar vytvoril akúsi výtvarnú monografiu Zemplína. Zaznamenal všetko to, čo bolo preň typické, jeho geografickú osobitosť, ale predovšetkým farebnú krásu a nápaditosť jeho krojov. Kultúrne podujatie  pozostávalo z dvoch časti: počas prvej  časti večera mali návštevníci možnosť nazrieť viac do súkromia tohto umelca prostredníctvom  čítania jeho listov, ktoré  písal svojmu otcovi, rozhovorov, ktoré poskytol novinárom,  rozhovoru s jeho  manželkou Klárou  Moussonovou rodenou Irmanovou a samozrejme pútavé bolo aj počúvanie z tvorby Ivety Pekárkovej českej prozaičky, publicistky a prekladateľky a českého spisovateľa Jaroslava Rudiša.  

Pozvanie na čítanie prijali:

-          Mgr. Gabriela Kramareková riaditeľka Hvezdárne v Michalovciach,

-          Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka ZŠ T.J. M. v Michalovciach,

-          PhDr. Alena Vasiľová riaditeľka ZKGZ v Michalovciach,

-          Ing. Vladimír Sekela zostavovateľ pripravovanej monografie o maliarovi T.J.Mossonovi,

-          JUDr. Mária Kušnírová riaditeľka Domu MS v Michalovciach,

-          Mgr. Maroš Demko riaditeľ Zemplínskeho múzea v Michalovciach,

-          Mgr. Danka Barnová kunsthistorička Zemplínskeho múzea v Michalovciach,

-          Mgr. Pavel Kaminský dekan rímsko --katolíckej farnosti v Michalovciach

-          Mgr. Viera Pakanová riaditeľka Tv Mistrál v Michalovciach,

-          PhDr. Anna Mondoková pracovníčka ZOS v Michalovciach,

-          Mgr. Emília Lačná  zástupkyňa riad. ZKGZ v Michalovciach,

-          Mgr. Viliam Záhorčák primátor mesta Michalovce.

Po ukončení prvej časti sa účinkujúci a diváci presunuli do priestorov Hvezdárne, kde ich čakalo malé občerstvenie a zároveň si mohli prezrieť  vystavené štúdie, akvarely, kresby T.J.Moussona a predmety z jeho pozostalosti. Riaditeľka hvezdárne Mgr. Gabriela Kramareková umožnila návštevníkom aj večerné pozorovanie Mesiaca.

 PhDr. Alena Vasiľová, riaditeľka ZKGZ

Fotogaléria