Ako to všetko začalo - história odpadov od minulosti po súčasnosť

História odpadov je históriou človeka. Začala sa písať v momente, keď sa zbavil prvej nepotrebnej veci. Prierez histórie odpadov od praveku až po súčasnú dobu sme pripravili pre žiakov 9. ročníkov ZŠ na ulici Krymskej. Cieľom tohto stretnutia bolo, aby sme sa všetci správali zodpovedne voči prírode a svojmu okoliu.


Dátum: 09.06.2022
Názov podujatia: Ako to všetko začalo. (história odpadov od minulosti po súčasnosť)
Forma: prednáška spojená s filmovými ukážkami
Cieľová skupina: žiaci 9. roč. ZŠ Krymská
Počet:  24 návštevníkov
Zodpovední: Čuhaničová, Kočišová