Rozšantená abeceda

Písmená abecedy sa hašterili, ktoré z nich je dôležitejšie. Knižka už mala škriepok plné zuby, nuž sa ich striasla. Doslova a do písmena. Zatriasla sa a prevrátila sa, a tak z nej milé písmenká povypadávali. Do knižky sa mohli vrátiť až vtedy, keď každé z nich vymyslelo rozprávku na svoje písmenko. Že boli šťastné ako vrecko blšiek, azda netreba hovoriť. Navyše si aj uvedomili, že nedokážu byť jedno bez druhého.
Oddelenie pre deti a mládež pripravilo 26.4.2022 pre 24 druhákov ZŠ P.Horova z Michaloviec zážitkové podujatie zamerané na rozvoj čítania s porozumením . Zopakovali sme si abecedu, prespievali sme si ju, aby to bolo zaujímavejšie. Kniha Dany Hlavatej Rozšantená abeceda nám ponúka príbeh na každé písmenko. Príbehy si deti rozdelili podľa abecedy, niektoré stihli prečítať v knižnici a tie čo sa zvýšili si dočítajú v škole. Podujatie pokračuje v školskej lavici.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Dátum:  26.4.2022
Názov podujatia: Rozšantená abeceda
Forma: zážitkové čítanie s porozumením
Cieľová skupina:  žiaci ZŠ P. Horova Michalovce
Počet:  24
Podujatie zrealizovali:  Mgr. Iveta Majvitorová,  Daniela Ivančová

Fotogaléria