Cesta slnečnou sústavou 16. 5. 2022

"Zem, Mesiac, Slnko, planéty a hviezdy sú kúskami hmoty vo vesmíre, ktorý je takmer celkom prázdny. Nikto nevie, kde sa vesmír začína alebo kde sa končí."
Robin Kerrod

Jedným zo spôsobov, ako zatraktívniť deťom spôsob prijímania nových informácií a vedomostí je pútavá tematická prezentácia. Dňa 16.5.2022  sa v priestoroch ZKGZ Michalovce zišlo 22 detí 2. ročníka zo ZŠ Pavla Horova , aby sa na chvíľu ponorili do vesmírneho priestoru.
V spolupráci s Hvezdárňou Michalovce sa deti preniesli na cestu slnečnou sústavou.
Stredom Slnečnej sústavy je Slnko, okolo neho obieha osem hlavných planét: Merkúr, Venuša, naša Zem a Mars (tým hovoríme kamenné planéty) a Jupiter, Saturn, Urán a Neptún (plynní obri). Okrem toho, že všetky planéty obiehajú okolo Slnka, točí sa tiež každá z nich sama okolo svojej osi. Postupne sme si porozprávali o všetkých planétach a ich mesiacoch.
 Na záver bola deťom poskytnutá tematická literatúra, ktorá efektívnym spôsobom podporila ich čitateľské zručnosti a podnietila ich záujem o vesmír a veci neprebádané.

Dátum:  16.05.2022
Názov podujatia: Cesta slnečnou sústavou
Forma: prezentácia
Cieľová skupina:  žiaci ZŠ P. Horova Michalovce
Počet:  22
Podujatie zrealizovali:  Daniela Ivančová,  Mgr.Iveta Majvitorová v spolupráci s Hvezdárňou Michalovce

Fotogaléria