Karel Čapek

V pondelok 3. septembra 2018 o 16:00 hod. sa uskutočnila prednáška spojená s besedou z cyklu Česká literatúra 20. storočia  venovaná 100. výročiu vzniku I. Československej republiky. Prednášku pod názvom Karel Čapek pripravil Miestny klub Českého spolku v Michalovciach. Karel Čapek je český prozaik, dramatik, novinár, filmový scenárista, libretista, básnik a prekladateľ, literárny, divadelný a výtvarný kritik, estetik a filozof; brat Josefa Čapka. Karel Čapek je jeden z najvýznamnejších českých spisovateľov v období medzi dvoma vojnami a  najviac prekladaný a na cudzích javiskách hraný český spisovateľ všetkých čias. Prednáška bola doplnená PC prezentáciou o spisovateľovom živote a diele.  Podujatia, ktoré pripravila prednášajúca Mgr. Vlasta Vojníková sa zúčastnilo 7. aktívnych účastníkov.  Bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2018.                                                                                                                          

G. Feňáková, odd. beletrie

Fotogaléria