Vďaka patrí Vám...

Pod týmto názvom sa nieslo stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.10.2022 v Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach. Október je mesiac, počas ktorého si pripomíname, že medzi nami žijú mnohokrát nenápadní, no o to vzácnejší ľudia, ktorí si zaslúžia našu pozornosť a úctu. Ste to vy naši milí seniori.
Na stretnutí sme privítali bývalé  pracovníčky knižnice, ktoré sú už na zaslúženom  dôchodku (18 zúčastnených). Popriali sme im peknú a  pokojnú jeseň života. Iskričky v očiach, úsmevy a rozžiarené tváre svedčili o tom, že sa zo stretnutia tešili a zaspomínali si na časy, ktoré v knižnici strávili.

Forma: Stretnutie - Október mesiac úcty k starším
Dátum: 13.10.2022
Počet účastníkov: 18
Zodpovedná : Mgr. M. Hrehovčíková
Podujatie zrealizovali: Mgr. Iveta Majvitorová, Daniela Ivančová, Stanislav Bega, Anna Čuhaničová, Oľga Kočišová

Fotogaléria