Zachytávanie emócií

V stredu 26.10.2022 sa uskutočnilo v knižnici v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici stretnutie 13 žiakov Spojenej školy internátnej s Mgr. Dajanou Brajovou, pôsobiacou v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Michalovciach. Téma stretnutia bola: Zachytávanie emócií a emocionálny rozvoj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Počas stretnutia, žiaci primerane svojmu veku reagovali na preberanú tému a ich prejav svedčil, že daná tematika im nie je cudzia. Ich emocionálny stav hravo prezentovali pri tvorbe smajlíkov i počas tvorby spoločného plagátu. V krátkych filmových ukážkach vedeli presne popísať emocionálny stav jednotlivých postavičiek. Na záver bolo možné zhodnotiť skutočnosť, že emócie sú súčasťou života každého človeka, bez ohľadu  na rodinné a životné podmienky.
Mgr. Holonič S.

Dátum: 26.10.2022
Počet účastníkov: 13

Fotogaléria