Gevenducha -- tvorivá literárna dielňa, 30.4.2019

(100. výročie narodenia Márie Ďuríčkovej)

Autorka detskej literatúry, prekladateľka, redaktorka Mária Ďuričková by sa tohto roku dožila významného 100. výročia narodenia. Narodila sa 29. septembra 1919 vo Zvolenskej Slatine. Vyštudovala učiteľstvo, ktorému saj určitý čas aj venovala. V roku 1951 bola šéfredaktorkou časopisu Družba, v roku 1952 sa stala šéfredaktorkou časopisu Zornička. Od roku 1954 bola redaktorkou vydavateľstva Mladé letá a v rokoch 1969 – 1970 šéfredaktorkou obnoveného Slniečka. Od roku 1971 sa plne venovala svojej literárnej tvorbe.  Jej tvorba sa zameriavala výlučne na diela pre deti a mládež. Vo svojich dielach dokázala citlivo zachytiť životné zážitky dospievajúcej mládeže, jej citové kolízie a konflikty, často používala žiacky slang, no taktiež dokázala klásť veľký dôraz na charakter postáv. Necháva otvorenú hranicu medzi reálnym a fantastickým, ktoré sa navzájom prelínajú.
Medzi jej najznámejšie diela patria: Danka a Janka, O Guľkovi Bombuľkovi, Jasietka, Jožko Mrkvička spáč, Nie je škola ako škola, Dunajská kráľovná, Prešporský zvon, Biela kňažná, My z ôsmej A, Zemský kľúč,  Majka Tárajka a iné.

Detské oddelenie  knižnice 30.4.2019  pripravilo obľúbenú tvorivú literárnu dielňu Márie Ďuričkovej Gevenducha. Podujatia sa zúčastnilo 19 tretiakov  zo IV. ZŠ Michalovce..
Cieľom podujatia bolo podporiť vzťah detí ku knihám, čitateľskej gramotnosti a prehĺbenie spolupráce školy a knižnice. Hlavnými postavičkami literárnej dielne boli Danka a Janka. Spoločnými silami sme si prečítali príbeh Cencúlik a Gevenducha. Deti sa pokúsili interpretovať prečítaný text v kontexte čítania s porozumením prostredníctvom prezentácie, doplňovať rôzne hlavolamy a tajničky súvisiace s literárnym textom. Nechýbala ani ilustrácia Gevenduchy na základe opisu autorky a jej porovnanie s  dielom ilustrátorky Boženy Plocháňovej.  Bol pripravený aj dokument o živote a diele spisovateľky Márie Ďuríčkovej.   
V závere podujatia sme si pozreli česko-slovenský animovaný seriál, ktorý zobrazuje príhody dvoch sestier - dvojičiek. Seriál bol vyrobený v rokoch 1971 až 1988.  Zaujímavosťou bolo porovnanie príbehu Gevenduchy s jej knižnou podobou.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Podujatie zrealizovali: Mgr. Iveta Majvitorová, Mária Hovancová

Fotogaléria