Valentínske čítanie, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4

Dňa 13.2.2020  navštívili prvýkrát školskú knižnicu žiaci 1.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Skybovou. Čakalo ich príjemné valentínske stretnutie pri knihe s červenýmsrdiečkom lásky, do ktorého si každý žiak vpísal alebo nakreslil svoju najobľúbenejšiu knihu a porozprával spolužiakom kratučký obsah. Výsledkom  tvorivej aktivity bola srdiečková koláž.Cieľom podujatia bolo motivovať začínajúcich čitateľov nielen k čítaniu, ale aj aktívnej práci, či už s knihou  alebo literárnym časopisom. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava a zápis prvákov do školskej knižnice. Podujatia a tvorivej dielne sa zúčastnilo 16 žiakov.

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria