Vianočné zvyky a tradície

Vianoce pomaly klopú na dvere a k ním patrí nielen rozbaľovanie darčekov, Štedrá večera či stretnutie s rodinou, ale aj rôznorodé zvyky a tradície. Dňa 13.12.2022  si Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci so Špeciálnou základnou školou  v Trhovištiach a ich žiakmi pripomenuli vianočne zvyky a tradície.
Porozprávali sme sa o knižnici a žiakom sme odprezentovali aké zvyky a tradície sa viažu k jednotlivým dňom, ktoré predchádzajú Vianociam. Žiaci mali k nahliadnutiu taktiež aj literatúru k danej téme.
Čo je to pôst, advent, aké posolstvo v sebe nesie adventný veniec, predstavili sme aj Stridžie dni, ktoré trvajú od Kataríny (25. novembra) do Tomáša (21. decembra). Pripomenuli sme si zvyky a tradície, ktoré sa robili na Ondreja (30. novembra), Barboru (4. decembra), Mikuláša (6. decembra) a Luciu (13. decembra).
V závere sme sa porozprávali ako oni trávia tieto predvianočné dni, aké majú svoje tradície pri Štedrej večeri a čo si želejú pod vianočný stromček.

Forma: zážitkové čítanie, videoprezentácia
Počet účastníkov: 13
Zodpovední: Mgr. Hrehovčíková

Fotogaléria