Sonáta mesačného svitu - medailón

"Sonáta mesačného svitu" -  medailón pri príležitosti 180. výročia úmrtia hudobného génia Ludwiga van Beethovena sa ukutočnil  dňa 19.marca 2007 v Hudobnom oddelení ZKGZ. Zúčastnili sa na ňom žiaci Základnej umeleckej školy s p. učiteľkou Janou Kubovou. Rozprávanie o živote skladateľa bolo doplnené počúvaním hudobných ukážok, minivýstavkou kníh a prezentáciou internetových stránok o velikánovi.