Tréning pamäti

Už druhé stretnutie seniorov zo Zariadenia pre seniorov na ul. Hollého s akreditovanou lektorkou Mgr. Dankou Petrufovou sa uskutočnilo tento krát na pôde Zariadenia pre seniorov 21.9.2011. Svoju pamäť si prišlo precvičiť 13 seniorov, ktorí  sa po prvom stretnutí, ktoré sa konalo v Zemplínskej knižnici G. Zvonického, nemohli dočkať ďalších aktivít. Zapamätať si mená, správne priradiť tváre, rozvíjanie predstavivosti, hľadanie súvislosti to všetko si naši seniori vyskúšali a precvičili

Mgr. Marianna Maruničová

Fotogaléria