Husiti a husitské revolučné hnutie

Husiti a husitské revolučné hnutie  -  je názov prednášky, ktorú prezentoval JUDr. Miroslav Schýbal z Českého spolku pre žiakov I. ZŠ s počtom 28.  Žiakov táto prednáška zjavne zaujala, o čom svedčilo aj to, že kládli prednášajúcemu otázky a živo sa zapájali do diskusie.