O Guľkovi Bombuľkovi 10.3.2022

Príbeh O Guľkovi Bombuľkovi od spisovateľky Márie Ďuričkovej rozpráva o veľkých priateľstvách na dedinskom dvore. Oslava veľkého, nezištného priateľstva Guľka Bombuľka so zvieratkami na dvore si podmaňuje malých čitateľov už desiatky rokov. Guľko Bombuľko svojou obetavosťou a láskavosťou je kamarátom na celý život. Pre deti sme pripravili zážitkové čítanie spojené s tvorivou dielňou.  Deti opisovali rozdiel medzi loptičkou a klbkom vlny. Rozprávali sme sa o užitočnosti, čo všetko sa dá vyrobiť z klbka vlny a že hrdinami v rozprávkach sú aj veci alebo zvieratká, ktoré majú ľudské vlastnosti. V závere podujatia si každý vyrobil Guľka Bombuľka.
Dátum: 10. 03. 2022
Názov podujatia – O Guľkovi Bombuľkovi
Forma: zážitkové čítanie spojené s tvorivou dielňou
Cieľová skupina: žiaci Súkromnej Spojenej Školy, Klokočov 90
Počet účastníkov: 7+3 doprovod
Zodpovední: Mgr. Vašková, Mgr. Chmurovičová

Fotogaléria