Obkresli si mincu, ŠK zo ZŠ P. Horova v Michalovciach

Podujatie pre žiakov ŠK zo ZŠ P. Horova v Michalovciach bolo zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. Konalo sa v rámci Župných dní 2022. Prezentácia knihy Eurokniha štáty a mince bola inšpiráciou pre skúmanie mincí pod lupou. Zážitkové čítanie rozprávky o Eurokráľovstve bolo predlohou  pre tvorivú dielničku v ktorej  deti kreslili portréty členov kráľovskej rodiny. Súčasťou dielničky bolo aj obkresľovanie minci na papier.                                                                                                          

Dátum: 13. 05. 2022
Názov podujatia –  –Obkresli si mincu                                                                                                                                                                                                                                         Forma: podujatie zamerané na finančnú gramotnosť spojené s tvorivou dielňou
Cieľová skupina: žiaci ZŠ P. Horova  v Michalovciach
Počet účastníkov: 20
Zodpovední: Mgr. Vašková, Mgr. Chmurovičová