Veľká vojna v regióne východného Slovenska

V dňoch od 9. septembra do 10. októbra priestoroch internetového oddelenia Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického  v Michalovciach mali návštevníci možnosť  zhliadnuť výstavu  s názvom: Veľká vojna v regióne východného Slovenska.  Autori výstavy -- Klub vojenskej histórie Beskydy v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach prezentovali  vojnové udalosti  odohrávajúce sa v regióne východného Slovenska spred 100 rokov. Časť výstavy pozostávala zo súboru dokumentov, kópií dobových novín a máp na ktorých boli zachytené  momenty  vyjadrujúce každodennú realitu východoslovenských miest, obcí a ich priľahlého územia  v čase 1. svetovej  vojny. Druhá časť prezentovala vojnové cintoríny -  nemých svedkov tej doby pre budúce generácie,   miesta posledného odpočinku padlých vojakov bez rozdielu na ktorej strane frontovej línie bojovali.  Výstavu zhliadlo celkovo 365 návštevníkov.

Mgr. Holonič Svätoslav


Fotogaléria