Rozmanitosť a spôsob života dinosaurov, pob. na ZŠ Krymská 5

Interaktívna prednáška založená na najnovších poznatkoch o svete dinosaurov bola vedená Mgr. Dušanom Valentom, ktorý  pôsobí ako vedecký publicista, spisovateľ a lektor. Vyštudoval geológiu a paleontológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Napísal knihu Odhaľ a spoznaj dinosaury. Je spoluautorom kníh Prečo ľudia veria nezmyslom?, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách. Súčasťou prednášky boli rôzne otázky od detí o dinosauroch, ako žili, kedy žili, ako vyzerali a či vôbec vymreli.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Dátum: 27. 09. 2022
Názov podujatia: Rozmanitosť a spôsob života dinosaurov                                                     
Forma: interaktívna prednáška
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Krymská 5, 4.ročník
Počet: 24 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria