Zberný dvor, pob. na ZŠ Školská 2

Dňa 2.3.2022  sme na 5.ZŠ v školskom klube odštartovali čitateľský, náučný a tvorivý projekt pre deti, zameraný na ochranu prírody, životného prostredia „Zeme“ ako krajiny zázrakov. Pri týchto aktivitách, deťom na ceste spoznávania, bude pomáhať veselý škriatok Lukáško z knihy Veľká kniha malého školáka o prírode. Projekt je určený pre žiakov 1.stupňa ZŠ školského klubu. Ide o celoročný projekt, ktorý využije náučnú literatúru i beletriu pre deti z fondu školskej knižnice na 5.ZŠ. Na prvom stretnutí sme si začali čítať knihu Zberný dvor od slovenského autora Branislava Jobusa. Kniha deti zaujala nielen výstižnými menami hrdinov v tejto knižke, ale hlavne humorným riešením vážnych tém. Tento projekt potrvá do konca školského roka, kedy bude jeho vyhodnotenie. Na stretnutiach budú do aktivít zahrnuté aj rôzne hry na tému príroda a ochrana životného prostredia, maľovanky a pracovné listy pre najmenších. Nebudú chýbať tvorivé aktivity, tvorivé dielne a výroba produktov z recyklovaného materiálu, kde žiakom poslúžia ako inšpirácia knihy: Nie som stará ponožka, Nie som kartón na vajíčka alebo Nie som rúrka od toaletného papiera. Výsledným produktom budú výstavky a prezentácie aj pre žiakov školy. V priebehu školského roka si žiaci vytvoria aj informačnú nástenku, ktorú budú priebežne aktualizovať a dopĺňať - Naučme sa triediť odpad, správne a zodpovedne. Určite spoločne oslávime aj Deň Zeme a Deň vody s inými skupinami ŠKD. Podujatia sa s pani učiteľkou Bc. Štofovou zúčastnilo 24 žiakov.

Dátum: 2.3.2022
Názov podujatia: Zberný dvor
Forma: zážitkové čítanie, tvorivé aktivity, hry
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Školská 2, ŠKD 3. ročník
Počet: 24 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria