Bezpečne na cestách

 „Bezpečne na cestách“  je názov výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojili deti 13.MŠ a žiaci II., III. a VII.ZŠ v Michalovciach. Vyhlásenie výsledkov súťaže a ocenenie najlepších prác v mestskom kole sa uskutočnilo 12.marca 2007 v Zemplínskej knižnici G. Zvonického. Pred odovzdaním cien sa žiaci a deti MŠ stretli na besede s majiteľom autoškoly Obzor a s dvoma príslušníkmi PZ .Všetky práce budú odoslané do Mestskej knižnice v Piešťanoch, kde ich vyhodnotia a vyhlásia výsledky 10. ročníka celoslovenskej súťaže. Za výtvarnú prácu „Dopravní policajti zasahujú „  získal l. cenu žiak II. ZŠ v Michalovciach Edgar Andre Točený.

  •  
  •  
  •  
  •