Mária Terézia v našich dejinách

V marci -- Mesiaci knihy, uskutočnilo oddelenie náučnej literatúry prezentáciu prednášky  z cyklu Postavy z histórie -- Mária Terézia  v našich dejinách. Podujatie sa konalo  25. marca 2011 o 9.00 hod. pre žiakov deviatych ročníkov  Základnej školy T.J. Moussona v Michalovciach s počtom 36. Záujem o podujatie prejavili aj študenti SOŠ sv. Cyrila a Metóda, ktorého sa zúčastnili  o 10.30 hod. s účasťou 20 študentov. Zúčastneným prenášal JUDr. Miroslav Schybal.Pútavým spôsobom rozprával príbeh o žene, ktorá pochádzala z jedného z najstarších panovníckych rodov Európy. Príbehy o veľkých ľuďoch sú mimoriadne potrebné aj pre dnešok. Prednášajúci vyzdvihol významné reformy Márie Terézie a porozprával aj o súkromnom živote cisárovnej. Atmosféru podujatia umocnili dobové historické kostýmy, ktoré zapožičalo Zemplínske múzeum v Michalovciach, kópie rukopisov autentických listín Márie Terézie a výstava kníh z fondu knižnice.

 

Fotogaléria