Netradičná hodina slovenčiny v školskej knižnici, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4

Dňa 19.9.2019 sa žiaci piateho ročníka potešili zážitkovej a netradičnej hodine slovenského jazyka a literatúry v školskej knižnici. Cieľom návštevy bolo oboznámiť študentov s možnosťami a službami knižnice, spoznať knižné tituly na policiach, nájsť zaujímavú knihu, vypožičať si ju. Z rozhovoru so študentmi vyplynulo, že pravidelným čítaním a vystupovaním pred triedou formou výkladu z prečítanej knihy očakávajú zlepšenie svojich rečových schopností a pravopisu. Určite to nebola ich posledná návšteva knižnice. Spolu chystáme ďalšie otvorené hodiny a zážitkové formy vyučovania v priestore knižnice a tešíme sa na Čitateľský projekt Roald Dahl a jeho autorská dielňa. V závere hodiny vznikli aj priložené fotky.
Podujatia z V.C triedy na druhej vyučovacej hodine s pani učiteľkou PaedDr. Andrišovou sa zúčastnilo 21 žiakov. Z V.B triedy na šiestej vyučovacej hodine s pani učiteľkou Mgr. Berešovou 20 žiakov.

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria