Pavol Országh Hviezdoslav

Dňa  16. marca 2022 sa uskutočnila on-line prezentácia života a diela slovenského básnika, dramatika, spisovateľa, prekladateľa, právnika, člena Revolučného národného zhromaždenia ČSR (1918) a čestného predsedu Matice slovenskej (1919) Pavla Országha Hviezdoslava.
On-line  stretnutia sa zúčastnilo 122 študentov prvého ročníka Gymnázia Pavla Horova. Prezentácia pozostávala s z dvoch častí.
V prvej časti sa oboznámili s básnikovým životom a tvorbou.
V druhej časti mali možnosť vidieť úryvok filmovej ukážky inscenácie diela Hájnikova žena, v ktorom počuli jednoduchý, ale zároveň vznešený štýl vyjadrovania sa v podaní umelcov, ako Božidary Turzonovovej, Jozefa Adamoviča, Viliama Záborského a ďalších.
V úplnom závere si študenti vypočuli ten istý príbeh, ale v skrátenej verzii vyjadrený jazykom  a štýlom blízkym súčasnej mladej generácie v podaní Michala Kubovčíka.

Mgr. Holonič S.