Maťko a Kubko 2

Radosť by mala možno aj spisovateľka M.Grznárová keby videla ako sa jej hrdinovia Maťko a Kubko ocitli 11. apríla v michalovskej knižnici. Zážitkové čítanie jej knihy a rozprávanie o ovčiarstve na Slovensku ich zaujalo natoľko, že medzi sebou odhalili nielen Maťka a Kubka, ale aj ich verného strážcu Dunča a že boli ozajstní kamarátu postačil im aj jeden širák. No a ostatní boli z nich múdre ovečky, ktoré sa pred dažďom ukryli do košiara. Nielen táto úsmevná príhoda, ale aj ďalšie deti zaujali a prezentovali svoje výtvarné schopnosti peknými maľbami.

M.Jakubová

Fotogaléria