Tu a teraz - Súčasný český komiks

V rámci festivalu Dni českej kultúry 2022 v dňoch 4.11. – 31.11.2022 sprístupnila Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach a Českým centrom v Bratislave pre svojich návštevníkov výstavu Tu a teraz – Súčasný český komiks. Výstava prezentovala desať osobností súčasného českého komiksu, ktorí intenzívne publikujú najmä v poslednom desaťročí. Textová časť pozostávala s ukážok tvorby a príbehov vybraných autorov. Obrazová časť predstavuje  ich umelecký štýl, expresivitu línií, farebnosť, figuralitu ako aj celkovú kompozíciu kresieb.

Dátum: 3.11. – 31.11.2022
Forma: výstava
Cieľová skupina: verejnosť
Počet:  562 návštevníkov
Zodpovední:  Mgr.Holonič S.

 

Fotogaléria