Kde je les, tam je život - návšteva klientov zariadenia Integra

6. júna 2012 sa výstavy - Kde je les tam je život  -zúčastnili aj klienti zariadenia Integra. Okrem vystavených exponátov a výstavy kníh si mali možnosť prečítať zaujímavosti  o lese  a jeho obyvateľoch.

M. Jakubová

Fotogaléria