Beseda s Patríciou Bakajsovou

Dôkazom toho, že aj dnešná mládež má vzťah k poézii, bolo stretnutie s mladou poetkou Patríciou Bakajsovou v ZKGZ v Michalovciach 22.6.2011.
Patrícia je študentkou Cirkevného Gymnázia sv.Františka z Asissi vo Vranove n/Topľou, odkiaľ aj pochádza. Svojim rovesníkom študentom Gymnázia Ľudovíta Štúra v Michalovciach prezentovala svoju tvorbu, predovšetkým básnické zbierky Básne nad zlato a Znovuzrodenie. Svojimi básňami chce poukázať, že na tomto svete sú veci, ktoré si v bežnom a uponáhľanom živote často ani nevšímame. Píše o živote, o anjeloch, o Bohu, o láske ako takej.
Jana Mrázová

Fotogaléria