Na prváckom kolotoči

"Čo to čaká na prváka?

Čo ho láka ako vtáka výška?

Na prváka čaká prvá knižka.

Otvorí ju ako bránu maľovanú

A nej písmen ako zrna.

Každá strana plná. "

  4. októbra 2011 k nám na detské oddelenie zavítalo 9 prváčikov z triedy pre nadané detí zo VI. ZŠ na Okružnej ulici v Michalovciach. Cieľom  pravidelných cyklických podujatí pre prvákov je  oboznámenie sa s potrebnou literatúrou na danú tému, orientácia v knižnici, putovanie za vznikom knihy,  nadobudnutie základných návykov pri čítaní, rozvoj čitateľskej gramotnosti  a estetického cítenia, rozvoj komunikačných schopností detí. Na prvom našom stretnutí sme sa oboznámili s knižnicou, jej funkciou a možnosťami vzdelávania. Putovali sme cestou, ktorú musí prejsť kniha od svojho začiatku až k rukám čitateľa. Naučili sme sa prvácku hymnu, názvy prváckych dni a mesiacov, ktoré vymyslel spisovateľ Štefan Moravčík. S Danielom Hevierom sme si urobili prvácky poplach a prežili deň v mestečku Perečník.

                                                                 Bc. Iveta Majvitorová

Fotogaléria