Vtáčí raj (náučné čítanie a interaktívna výstava)

Chránené vtáčie územie Senianske rybníky sa nachádza neďaleko Michaloviec a právom ho označujeme „Vtáčím rajom“.  Nikde inde na Slovensku nestretneme toľko vtáčích druhov ako na tunajších rybníkoch, v mokradiach, lúkach, krovinách a lesíkoch.
Detské oddelenie knižnice pripravilo pre 23 žiakov ZŠ Moskovská Michalovce náučné čítanie a prehliadku interaktívnej výstavy Ochrana Chráneného vtáčieho územia  Senné a Medzibodrožie na Slovensku. CHVÚ Medzibodrožie sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska v centrálnej časti východoslovenskej nížiny.
Súčasťou bola aj výstavka náučných kníh pre detí s danou problematikou.
Text: Mgr. Iveta Majvitorová

Dátum: 8.3.2022
Názov podujatia: Vtáčí raj
Forma: náučné čítanie a výstava
Cieľová skupina:  žiaci ZŠ Moskovská Michalovce
Počet:  23
Podujatie zrealizovala : Mgr. Iveta Majvitorová 

Fotogaléria