Calvin sa učí lietať, 24. 10. 2019

Detské oddelenie knižnice pripravilo  24.10.2019  pre  24 prvákov zo ZŠ  Švermova Michalovce  zážitkové čítanie Calvin sa učí lietať.
Kniha od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať rozpráva vtipný a poučný príbeh o vtáčikovi, ktorý mál rád knihy.
Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny farebný, rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa nezúčastňuje ich hier a dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! Takže oproti ostatným nie je v nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou činnosťou, tak sa ukáže, že aj vedomosti získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu nenahraditeľné. Veru, veru, nebyť knihomoľa Calvina, s kŕdľom by to zle dopadlo!
V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií.
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné hlasné čítanie. Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti literatúrou a na podporu ich čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom nielen uľahčuje pochopiť  prečítané, ale upozorní ich  aj na skryté významy textu.  

Mgr. Iveta Majvitorová
Podujatie zrealizovali: Mgr. Iveta Majvitorová, Daniela Ivančová

Fotogaléria