Batoh plný rozprávok, 8. 6. 2022

Rozprávky odrážajú históriu našich národov. Majú ich radi všetci, deti aj dospelí. V detstve nám ich čítavali rodičia, teraz ich čítame našim deťom. Sú to nádherné príbehy o nekonečnom súboji dobra a zla, lásky a nenávisti, v ktorých sa zaručene všetko dobre skončí.
Utešené slovenské ľudové rozprávky. Ba či ozaj viete, kto tú krásu vytvoril? A či by ste uhádli kedy? Vytvorili ju naši dávni predkovia  v tých prastarých časoch, keď ešte nevedeli čítať ani písať. Iba si tie rozprávky rozprávali. Za dlhých jesenných a zimných večerov, pri svetle lúča, fakle, pri teple ohniska alebo vonku pri vatre, pri pradení, šití, pri pasení oviec alebo inej tichej práci.
Takéto otázky a odpovede sa niesli celým detským oddelením knižnice  8.6.2022 kde  detské knihovníčky pripravili pre 21 šiestakov ZŠ Krymská  Michalovce príjemné prostredie s folklórnymi prvkami , aby sprostredkovali čo najautentickejšie stretnutie detí s ľudovou rozprávkou.
Nechýbali ani interaktívne prvky, kedy sa nám podarilo stiahnuť detí do deja rozprávky,
tajničky, hádanky, ilustrácie ale aj dramatizácia príbehu.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Dátum: 8.6.2022
Názov podujatia: Batoh plný rozprávok
Forma: rozprávkovo- hádankové dopoludnie v knižnici
Cieľová skupina:  šiestaci ZŠ Krymská Michalovce
Počet:  21
Podujatie zrealizovali Mgr. Iveta Majvitorová,  Daniela Ivančová

Fotogaléria