Michal Beca

lekár, spisovateľ a básnik
*24. 9. 1950, Úbrež

Narodil sa 24. 9. 1950 v Úbreži. Maturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Michalovciach, absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Hradci Králové. Po ukončení Lekárskej fakulty Karlovej univerzity na Vojenskom lekárskom, výskumnom a doškoľovacom ústave v Hradci Králové v roku 1977 a absolvovaní jednoročnej postgraduálnej  stáže vo Vojenskej nemocnici Košice nastúpil na lekársku prax na Vojenskej strednej odbornej škole leteckej v Prešove. Tam súčasne pôsobil aj ako externý stredoškolský pedagóg. Počas tohto obdobia absolvoval špecializačné atestácie z vnútorného lekárstva (s výsledkom Summa cum laudae) a zo všeobecného lekárstva na svojej alma mater v Hradci Králové. Neskôr získal na Karlovej univerzite aj certifikáty z klasickej korporálnej akupunktúry a aurikuloterapie a certifikát z manuálnej medicíny. Nakoniec na Slovenskej postgraduálnej akadémii v Bratislave získal špecializačnú atestáciu z fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a certifikát z laseroterapie. Takto odborne pripravený vyhral konkurz na primára fyziatricko -- rehabilitačného oddelenia v prestížnej Vojenskej nemocnici v Košiciach, kde sa v necelých 38. rokoch stal jedným z najmladších primárov v histórii nemocnice. Tam dosiahol vojenskú hodnosť plukovníka ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vybudoval nové, technicky i personálne kvalitné rehabilitačné oddelenie, ktoré skoro získalo reputáciu nielen v meste Košice. V 150- ročnej histórii Vojenskej nemocnice v Košiciach sa stal jedným z najdlhšie pôsobiacich primárov vo svojej funkcii -- aktuálne 28 rokov.
Súčasne aktívne pracoval ako člen posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
V časopisoch publikoval práce v oblasti rehabilitačného lekárstva, športovej a preventívnej medicíny. Bol častým hosťom v Slovenskom rozhlase, kde propagoval posledné poznatky zo svojho odboru, ale aj kultúrny, výtvarný a najmä literárny život mesta Košice i celého východoslovenského regiónu.

Tvorba
Druhou oblasťou, ktorej sa Michal Beca venoval, bola oblasť krásnej literatúry. Už počas stredoškolských štúdií písal a aj publikoval v časopisoch, novinách a zborníkoch svoje básne, fejtóny a eseje. Napísal:
4 básnické zbierky:
*    Milovanie na úver (1997)
*    Súkromný vesmír (1998)
*    Aby som ti nezabudol povedať (1998)
*    Ako kruhy v obilí (2002)
1 kniha z výberu poézie:
*    Ostýchavá láska (2003)
4 romány:
*    Chytanie vetra v poli (1997)
*    Trpkejšia ako smrť (1999)
*    Satanova pieseň (2000)
*    Kto koho ťahá na povrázku (2014)
2 knihy spomienok:
*    Bosý po črepinách (2001)
*    Úsmevy a úškrny (2003)
1 kniha rozprávok:
*    Čarovné slová (2002)
2 knihy poviedok:
*    Dvanásty (ne)smrteľný hriech (2006)
*    Nebeské jazero (2008)

Odkazy a linky:

https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_1=Michal+Beca&theme=system

https://sk.wikipedia.org/wiki/Michal_Beca

https://kosice.korzar.sme.sk/c/4585235/primar-michal-beca-sa-popri-pacientom-venuje-aj-literature-na-svojom-konte-ma-11-knih.html