Ján Zambor

básnik, literárny vedec, prekladateľ  a  editor
* 9. 12. 1947 Tušická Nová Ves (okr. Michalovce)

Životopis

 Narodil sa 9. decembra 1947 v Tušickej Novej Vsi. Po skončení SVŠ v Michalovciach rok učil na Základnej deväťročnej škole v Nižnom Žipove, okr. Trebišov. Študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (1966 – 1971). Krátko pôsobil ako redaktor vo Východoslovenskom vydavateľstve v Košiciach, tri roky bol interným vedeckým ašpirantom na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, pracoval ako redaktor literárno-dramatickej redakcie Československého rozhlasu v Košiciach (1976 – 1983), ako vedecký pracovník v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave (1983 – 1988), bol zakladajúcim šéfredaktorom časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky (1989 – 1990) . Od roku 1991 ako profesor na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vedie  kurzy zo všeobecnej poetiky, slovenskej poézie 20. storočia, španielskej a ruskej poézie a básnického prekladu. Patrí k popredným osobnostiam nášho literárneho a kultúrneho života.

TVORBA

Poézia

•    Zelený večer (1977)
•    Neodkladné (1980)
•    Kôň na sídlisku (1983)
•    Plné dni (1988)
•    Pod jedovatým stromom (1995)
•    Soprán dažďových kvapiek (2000)
o    Recenzia diela:
Svet v kvapkách (Soprán dažďových kvapiek, 2000)
•    Melancholický žrebec (2003, 1.vydanie)
o    Recenzia diela:
Melancholický žrebec (Melancholický žrebec, 2003, 1. vydanie)
•    Vybrané básne (2003)
•    Sťahovavé srdce (2007, 1.vydanie, výber obsahujúci aj novú zbierku Nádhera zmesi)
•    Mávnutie krídel. 42 slovenských haiku (2011, haiku od 11 slovenských básnikov)
•    Dom plný neviditeľných (2014, 1.vydanie)
o    Recenzia diela:
Dom plný neviditeľných - Ján Zambor (Dom plný neviditeľných, 2014, 1. vydanie)

Literárna veda

•    •  Ivan Krasko a poézia českej moderny (1981)
•    Báseň a ticho. O poézii slovenských, ruských a španielskych básnikov (1997)
•    Preklad ako umenie (2000)
•    Interpretácia a poetika. O poézii slovenských básnikov 20. storočia (2005, 1.vydanie)
o    Recenzia diela:
Interpretácia a poetika (O poézii slovenských básnikov 20. storočia) - Ján Zambor - Kvalifikovaný sprievodca po slovenskej poézii 20. storočia (Interpretácia a poetika. O poézii slovenských básnikov 20. storočia, 2005, 1. vydanie)
•    Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu (2010, 1.vydanie)
o    Recenzia diela:
Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu - Ján Zambor (Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu, 2010, 1. vydanie)
•    Ako sa číta báseň (Dvadsaťsedem autorských interpretácií) (2013, 1.vydanie)
•    Niečo ako láska, niečo ako soľ (2013, 1.vydanie)
o    Recenzia diela:
Niečo ako láska, niečo ako soľ - Ján Zambor (Niečo ako láska, niečo ako soľ, 2013, 1. vydanie)
•    Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách (2016, 1.vydanie)

Preložené diela
Zamborove básne boli preložené do mnohých jazykov a vyšli v antológiách a literárnych časopisoch v Španielsku, Nemecku, Rakúsku a Švédsku.
Y sin embargo (1998 – výber; Poems in Spanish, English, French, German, Swedish).

Zaľúbený prach; Z poézie španielskeho baroka (Slovenský spisovateľ, Bratislava, 2001)
Snežni iskri (výber z poézie, 2008 po bulharsky – s podporou Komisie SLOLIA LIC)

Diela vydané s podporou SLOLIA
•    Adnaulenne (Výber z poézie) / 2013 / Bieloruský jazyk
•    Ardealul literar 3-4/2014 a 1-2/2015 / 2015 / Rumunský jazyk
•    Čem ja k vam približus / Čím sa vám priblížim / 2016 / Ruský jazyk
•    Snežni iskri (Výber z poézie) / 2007 / Bulharský jazyk
•    Zelený večer-Gruner Abend (Výber z poézie) / 2012 / Nemecký jazyk

Literárna tvorba - preklad
P. Tyčyna: Zlatý hlahol (1974, spolu s M. Hevešim), V. Briusov: Zrkadlo tieňov (1978), I. Franko: Prečo sa nikdy neusmeješ (1979, spolu s M. Hevešim), M. J. Lermontov: Iba sen (1980), Kindžal (1981), Démon. Ľudia a vášne. Kňažná Ligovská (1984, viacerí prekladatelia), A. Achmatovová: Spálený zošit (1981), Vrcholiaca luna (1989), D. Pavlyčko: Tajomstvo tvojej tváre (1981), M. Hernández: Kŕdeľ holubičích listov (1985), M. Cvetajevová: Nespavosť (1986), J. Seifert: Koncert na ostrove (1988); B. Pasternak: Sestra moja – život (1991, spolu s Jánom Buzássym a Jánom Štrasserom), V. Aleixandre: Zničenie alebo láska (1992), J. J. Padrón: Kruhy pekla (1980), G. Ajgi: Predlžovanie odchodu (1995), Svätý Ján z Kríža: Živý plameň lásky (1997), J. L. Borges: Ten druhý, ten istý (2001), F. G. Lorca: Cigánske romance (2005), J. Manrique: Slohy na otcovu smrť (2010, komentovaný preklad), Kniha ruskej poézie (2011, prekladová antológia ruskej lyriky)

Ocenenia

Prémia (Ceny J. Hollého) Literárneho fondu za rok 2001 za preklad diela Zaľúbený prach – z poézie španielskeho baroka
Cena Jána Hollého za umelecký preklad za rok 2005
Prémia Literárneho fondu za rok 2007 za básnickú zbierku Sťahovavé srdce
Cena Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2010 za monografiu Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu
Prémia za literárnu tvorbu v rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2013 v kategórii literárna veda za dielo Niečo ako láska, niečo ako soľ
Cena Klubu nezávislých spisovateľov za dielo Niečo ako láska, niečo ako soľ
Prémia v rámci Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2016 v kategórii literárna veda za dielo Vzlyky nahej duše: Dušan Krasko v interpretáciách

Odkazy a linky

 https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_1=Zambor+J%C3%A1n&theme=system

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/jan-zambor

https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Zambor

https://www.osobnosti.sk/osobnost/jan-zambor-1062

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=3189&action=cv