Fuga František Jozef

(rodné meno František Figa)
*  9. 6. 1923 Vinné
† 9. 11. 1987 Hamilton, Kanada
    
kňaz,redaktor,národovec
Generálny vikár Slovenského gréckokatolíckeho biskupstva sv. Cyrila a sv. Metoda v Kanade, tretí predseda Zahraničnej Matice slovenskej v rokoch 1974 – 1987 a duchovný správca gréckokatolíckej farnosti v Hamiltone.
Narodil sa 9. júna 1923 vo Vinnom. V rodine miestneho obuvníka Emila Figu sa narodilo päť detí : dve dcéry a traja synovia. Druhý v poradí bol syn, ktorému dali meno František. Bol pokrstený v miestnom rímskokatolíckom kostole sv. Anny. Vyrastal v početnej rodine, kde vynikal poslušnosťou, dobrotou a láskou k ľuďom. Od malička bol veľmi nábožný. Základné vzdelanie dostal v rodnej obci Vinné a v roku 1944 zmaturoval na gymnáziu v Michalovciach. Jeho cesta a životné ciele smerovali k službe Bohu a národu. Už o rok ho vyslali študovať do Ríma. 5. marca 1950 bol vysvätený za kňaza. Po vysvätení si doplnil štúdiá na Lateránskej univerzite, ktorú ukončil v roku 1952. V roku 1954 sa stal správcom gréckokatolíckej farnosti v Hamiltone. Od roku 1955 pôsobil ako kňaz medzi Slovákmi v kanadskom Hamiltone, kde založil slovenské vydavateľstvo. Vydával slovenskú náboženskú literatúru, kalendáre, časopisy. Bol spoluzakladateľom a v rokoch 1973-1987 aj predsedom Zahraničnej Matice slovenskej.
Bol významným národným buditeľom Slovákov v zahraničí. V rokoch 1974 – 1987 bol tretím predsedom Zahraničnej Matice slovenskej. Bol literárne činný. K jeho najvýznamnejším činom patrí návrh zástavy ZMS – slovanskej trikolóry s dvojkrížom na trojvrší umiestneným v strede (v spoluautorstve s Dr. J. Cincíkom). Pri návrhu novej ústavy SR sa akceptovala zástava Msgr. Fugu ako základ novej vlajky.
Do svojho rodného kraja sa za svojho života nevrátil, až symbolicky po smrti, keď Zahraničná Matica Slovenská so sídlom v Kanade finančne pomohla postaviť jeho pomník a zariadiť v jeho rodnej obci pamätnú izbu v základnej škole, ktorá dnes nesie jeho meno.

Odkazy:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Fuga

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/52/frantisek-fuga

http://www.vinne.sk/fotogaleria/20-mikulas/detail/255-dscn2318

https://zsfuguvinne.edupage.org/text7/

http://casopisslovo.sk/2018/03/18/mons-frantisek-fuga/

https://zemplin.vucke.sk/trip/zemplin/zemplin/kultura/kulturne-dedicstvo/pamatna-izba-frantiska-jozefa-

http://matica.sk/news/2017/12/pripomienka-30-vyrocia-umrtia-frantiska-fugu-predsedu-zahranicnej-matice-slov

https://www.youtube.com/watch?v=gRnEFEQ_E1Y

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171206001

http://nss.sk/7749/msgr-frantisek-fuga-mohutny-majak-na-slovenskom-ducovnom-mori-dr-jozef-tiso