Jozef Mazár

* 3. 6. 1950 Košice
novinár, publicista, športovec a spisovateľ

Narodil sa 3. júna 1950 v Košiciach, ale vyrastal a žil v Nižnom Hrušove. Základnú školu 1 – 5. ročník absolvoval v Nižnom Hrušove, 6. – 9. ročník v Rakovci nad Ondavou. SVŠ  navštevoval v Michalovciach, ktorú ukončil maturitou v roku 1968. Po jej ukončení absolvoval  úspešne jeden semester na Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne, ale po víťazstve v cezpoľnom behu, ktorý bol zároveň armádnym preborom posádky Brno v roku 1968 sa rozhodol pre život so športom a pri športe.  Po absolvovaní vojenskej základnej služby v AS Dukla Banská Bystrica študoval na pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, potom na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje vysokoškolské štúdiá zavŕšil doktorandskými  skúškami v odbore rozhlasová žurnalistika na FF UK v Bratislave.
Profesijne pôsobil v roku 1973 v základnom školstve ako učiteľ telesnej výchovy a slovenského jazyka v Hanušovciach nad Topľou. Následne pracoval v okresných Vranovských novinách do roku 1979. Vo funkcii zástupcu šéfredaktora týchto novín pracoval do roku 1988. Zároveň bol spoluzakladateľom a šéfredaktorom časopisu  Závislosť a dlhoročným šéfredaktorom novín papiera a celulózy Slovcepa . Svoj život obohatil o skúsenosť vo funkcii vedúceho zastupiteľského úradu v Havane na Kube. V súčasnosti pôsobí ako šéfredaktor štvrťročného novinového periodika Slovenskí velikáni. V týchto novinách pôsobí ako viceprezidentom pre oblasť Ľudovíta Štúra. Okrem toho pôsobí ako editor a spolutvorca internetových magazínov: www.duklasport.sk, www.klubpriatelovdukly.sk, www.sportlandia.ska,  www.slovenskivelikani.sk


Knižná tvorba
•    Futbalové smiechoty ( 1990)
•    Môj rodný Nižný Hrušov ( 1996 )
•    Ja – Ty, Závislost (1997)
•    Atak hviezd (i hviezdičiek) na Hviezde (2003)
•    Naša Dukla pod Urpínom (2007)
•    Slzy zlata z divokej vody (2009)
•    Cesta na Olymp (2013)
•    Malý atlas slovenského futbalového srdca ( dvojjazyčná mutácia aj v anglickom jazyku) (2010)
•    Svedectvo veliteľa (2017)
•    Legendy hokejových Košíc (2020)
Na vydanie čakajú: Keď ruža voňala a kvitla, Košice – mekka vodného póla.

Televízna tvorba
•    vyše 15 portrétov významných osobností československého a slovenského športu  
•    2 filmové dokumenty.
Počas pôsobenia v okresných Vranovských novinách publikoval a tvoril v zemplínskom nárečí veršované klapancie, ktoré sú uchované v archíve spomínaných okresných novín.