Anna Garbinská

* 15.9.1944, Roškovce okr. Medzilaborce
Regionálna autorka

      Narodila sa 15. 9. 1944 v dedinke Roškovce v medzilaboreckom okrese. Detstvo prežila na strednom Slovensku v Danovej pri Martine. Postupne ju osud zavial do romantickej zemplínskej dedinky Sukov, kde objavila čistý prameň, z ktorého čerpá inšpiráciu.
Vysokoškolské vzdelanie získala štúdiom na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Počas celého vysokoškolského štúdia viedla večery hudby a poézie. Po skončení vysokej školy jej cesta viedla do Michaloviec, kde sa vydala a kde aj žije. Povolaním je učiteľka. Vyučovala na strednej škole a na základnej škole vo vyšších ročníkoch. Posledným jej pracoviskom bola VI.ZŠ na Okružnej ul. V Michalovciach. Z tejto školy po mnohých rokoch v školstve odišla do dôchodku. Ale ani v dôchodku pracovne nepoľavila. Jej pero ešte stále píše, tvorí. Píše poéziu aj prózu. S jej tvorbou sa stretávame aj na stretnutiach literárneho klubu Čriepky – senior v knižnici G. Zvonického v Michalovciach. Stále príde s novou poviedkou, príbehom či básňou.
Novodobú zmenu, v ktorej je zakotvené právo a možnosť slobodne sa vyjadriť, uvítala s radosťou a predsavzatím. Jej túžba sa po rokoch naplnila a s láskou ponúka svoju básnickú zbierku „Štvorlístok“ (2004). Z ďalšej jej tvorby pochádza druhá básnická zbierka „Ak hľadáš nádej“ zameraná na duchovnú poéziu (2008).  Po dvoch básnických zbierkach v roku 2012 prichádza k čitateľom so svojím prozaickým dielkom rozprávkovo-realistických príbehov „Matúšov zlatý dukát“. V tomto dielku autorka čerpá z prameňov kultúry a života ľudu na Zemplíne, z blízkeho regiónu a celého Slovenska – rodnej domoviny, ktorá tak ako v minulosti aj dnes je stále žriedlom inšpirácií a vzácnym nevyčerpateľným pokladom ľudovej slovesnosti.
Po viac ako štyroch rokoch (2018) prichádza k čitateľom s knihou „Kruté objatie“ , ktorej hlavnou myšlienkou je odkaz : „Pamätajme, že svet hodnôt je veľmi zložitý, ale žiadna vec nemá takú hodnotu, aby prevýšila cenu života“.
Svoje knihy si ilustruje sama.
Pani Anna Garbinská patrí medzi výnimočných ľudí, ktorí si za svoju tvorivú prácu zaslúžia obdiv a uznanie. Aktívne sa zúčastňuje a podieľa na literárnom živote v meste. Zmyslom jej tvorivosti je odkryť a slovom písaným darovať čitateľom radosť a pocit pokoja naplnený šťastím.

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/4582959/tuzbou-anny-garbinskej-je-aby-kazdy-nasiel-svoj-stvorlistok.html

http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=11262

http://www.michalovce.sk/sk/aktualita/literarne-dni-seniorov