Jozef Zbihlej

*  13. 3. 1938  Stebník
†   3. 6. 2019

Lekár, básnik píšuci v ukrajinskom jazyku
Narodil sa 13. marca 1938 v obci Stebník pri Bardejove. Stredoškolské vzdelanie získal na Ukrajinskom gymnáziu v Bardejove. Po maturite študoval na Lekárskej fakulte P. J. Šafárika v Košiciach, kde bol roku 1962 promovaný. Odvtedy pracuje a žije v Michalovciach.

Do literatúry vstúpil ešte ako študent účasťou v kolektívnej zbierke Mladé hlasy (Molodi holosy, 1956) pod pseudonymom J. Dibrova. V ďalších kolektívnych zbierkach Mladé hlasy (Molodi holosy, 1958) a Ôsmi (Vosmero, 1963) už nepoužíva pseudonym.
Debutoval zbierkou občianskej a intímnej lyriky Zelené neóny (Zeleni neony, 1964). V zbierke Okná bez nehy (Vikna bez nižnosti, 1969) dominujú verše s tematikou rodného kraja s originálnym pohľadom na okolitý svet s jeho odrazom na vnútorný svet človeka v kontexte dobových spoločenských javov. Zbierka Kozmické ozveny (Kosmični vidluńja, 1980) prehlbuje vnímanie človeka i sveta v mnohorakých dimenziách. V zbierke Zákruty (Zakruty, 1983) rozvíja variácie na témy človek, príroda, láska, spoločnosť v ich dialektickej súvzťažnosti. Zbierka Áno - nepokoj (Tak, nespokij, 1986) vyjadruje vnútornú bolesť človeka znepokojovaného vojnovou kataklizmou, narušovaním medziľudských vzťahov a inými civilizačnými neduhmi. V zbierke Opatrne - sny! (Oberežno - sny!, 1987) básnika znepokojujú negatívne ľudské vlastnosti: karierizmus, malomeštiactvo a nevľúdny vzťah k prírode. Do hlbín ľudskej duše sa ponára v krátkych filozofických reflexiách v zbierke Vyrovnávanie krivky (Vyrivňuvaňja kryvoji, 1994). Do tlače je pripravená nová básnická zbierka Litografia.
Jozef Zbihlej  vydal osemnásť básnických zbierok v ukrajinčine. Výber z básnickej tvorby J. Zbihleja vyšiel aj v slovenskom preklade Len z lásky k človeku (1984). V českom preklade jeho verše boli publikované v antológii Ráno pod Karpatami (1983) a v maďarskom jazyku v kolektívnom zborníku A Kárpátok éneke (1988). Niekoľko básní bolo preložených do nemčiny. Publikujú ho aj na Ukrajine.
 

Ján Zbihlej bol v roku 2012 ocenený Slovenským literárnym fondom cenou Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku.

Odkazy

http://www.books.sk/writer_card.jsp?id=200

http://old.michalovce.sk/article.html?p=a6cd710c994802cabb02f519e19238e2&m=28d9254c43d7dae501916dfc20c4c3eb

http://www.studentske.sk/web.php?sk=Jozef_Zbihlej.html&pred=osobnosti