Milan Lechan

* 16. 3. 1943 Michalovce

slovenský aforista, satirik, autor literatúry pre deti a mládež

Do základnej školy a do gymnázia chodil v Humennom, kde roku 1960 aj zmaturoval. Potom študoval slovenčinu a ruštinu na FF Univerzity P.J. Šafárika v Prešove. Roku 1967 nastúpil ako tlačový redaktor do vydavateľstva Osveta v Martine, v súčasnosti už vyše ďalších dvadsať rokov pracuje v Knižnom centre v Žiline.
      Dnes už niet na Slovensku humoristov podobného typu, ktorý vkladá do vlastného prejavu okrem prirodzene vysokého stupňa intelektu rovnako vysoký stupeň majstrovského narábania so slovom. Autor stoviek, ba možno tisícok aforizmov, epigramov, alúzií, prešmyčiek, ale aj básnických kalambúrov a všakovakých iných štylistických figúr k takémuto typu patrí.
Debutoval zbierkou aforizmov Čo je láska? (1970), ktorá bola samostatným zv. širšie koncipovaného zborníka Stretnutie IV. Ďalšia kniha Smiem prosiť? (1978) je mozaikou krátkych próz, veršovaných textov, aforizmov, sentencií a alúzií. Autor básnických zbierok Žena, ulica, dlaň, kosť (1982), Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča (2003). Pre deti napísal knihu žiackych vtipných výrokov a aforizmov, básničiek a rečňovaniek Učebnica na prestávku (1988). Zostavil a autorsky prispel do humoristických kníh Satirohumorikon (1989), Pop diár (1990), Pelé-melé-chan (1991). Ďalšie zbierky: Milan Lechan a iné básne (1994), Láskovanie s /h/láskou (1998), Žiacka knižka Milana Lechana (2001) a Vírusy smiechu (2002). Výber z tvorby vydal pod názvom Slovo robí múza (2005). Spolupracuje prakticky so všetkými humoristicko-satirickými časopismi, redakciou zábavy v Slov. rozhlase, je autorom množstva humoristických pásiem a pravidelných rubrík.
Milan Lechan sústavne spolupracuje s humoristicko-satirickými časopismi a humoristickými rubrikami iných časopisov a denníkov, ako aj so všetkými štúdiami Slovenského rozhlasu, pre ktoré okrem pravidelnej spolupráce napísal viacero širšie koncipovaných humoristických relácií.

Prehľad tvorby

Pre dospelých

1970 – Je to láska
1978 – Smiem prosiť?
1982 – Žena, ulica, dlaň, kosť
1991 – Pệle-mệle-chan
1994 – Milan Lechan a iné básne
1998 – Láskovanie s (h)láskou
2002 – Vírusy smiechu
2003 – Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča
2005 – Slovo robí múza
Pre deti a mládež
1988 – Učebnica na prestávku
2001 – Žiacka knižka Milana Lechana

Iné

1970  - Čo je láska ? (aforizmy)
1978  - Smiem prosiť ?
1989  - Satirohumorikon  (spoluautor a zostavovateľ)
1990  - Pop diár
1991  - Pelé-melé-chan
2002  - Vírusy smiechu  (1.vydanie)
2005  - Slovo robí múza  (1.vydanie, výber z tvorby)

Linky a odkazy

https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_1=lechan+Milan&theme=system

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/milan-lechan

https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Lechan