Buchanec Jozef

spisovateľ, dramatik, publicista

*  01. 04. 1926 Tovarné 

† 30. 03. 1980 Košice

Jozef Buchanec  r. 1937 – 45 absolvoval Gymnázium v Michalovciach, 1945 – 50 študoval na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, potom aj na Vysokej škole múzických umení. R. 1952 – 53 bol pracovníkom Povereníctva potravinárskeho priemyslu, 1954 – 55 Št. vedeckej knižnice, 1955 – 57 Čs. rozhlasu a od 1958 Advokátskej poradne v Košiciach. V literárnej tvorbe písal najskôr básne, potom detskú literatúru, novely, rozhlasové hry a adaptácie, ktoré lokalizoval do východoslovenského  prostredia. Autor noviel  Zatmenie nížiny (1965), Námestie pre nahých (1968), kníh pre deti a mládež Deti z červenej chyžky (1963), Chlapček Husia koža a Ryšavé mesto (1967). Na základe štúdia archívnych materiálov napísal historickú hru Proščava (1954) o východoslovenskom sedliackom povstaní 1831 (spracoval ju aj pre rozhlas), okrem toho bol autorom ďalších rozhlasových hier pre deti (Červený spartak, Hrbáčik z blšieho trhu, obe 1960) i pre dospelých s tematikou súčasnosti (Trinásť hrdzavých hodín, Neónové sochy).

Pôsobenie:
1954 – 55 Štátna vedecká knižnica, Košice                                                               
1955 -  57 Československý rozhlas, Košice                                                         
1958 Advokátska poradňa, Košice

Vzdelanie
1937 – 45 Gymnázium, Michalovce
1945 – 50 Právnická fakulta Slovenskej univerzity, 
                 Vysoká škola múzických umení, Bratislava


Tvorba

Novely: 
1965 Zatmenie nížiny                                                                                      
1968 Námestie pre nahých

Próza pre deti: 
1963 Deti z červenej chyžky, Chlapček husia koža a ryšavé mesto

Historická hra:         
1954 Proščava (o sedliackom povstaní z r.1831, ktorú spracoval aj pre rozhlas)
Rozhlasová tvorba:
hra pre deti: 960 Červený spartak, Hrbáčik z blšieho trhu
hra pre dospelých: 1960 Trinásť hrdzavých hodín, Neónové sochy, Proščava


Odkazy :

https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_1=Buchanec+Jozef&theme=system

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/jozef-buchanec