Lapšanský S. V.

14.8.1942 Michalovce

Životopis
Vincent Lapšanský sa narodil 14. augusta 1942 v Michalovciach. V súčasnosti žije a pôsobí v Zalužiciach. V rodnom meste vychodil školu základnú i strednú až po maturitu. Ďalšie vzdelanie získal na Elektrotechnickej škole v Košiciach a v Prešove. Už od detských rokov sa mu podarilo objaviť úžasný svet príbehov, ukrytý v knihách. Spočiatku pravdaže len rozprávkových, neskoršie v dobrodružných a nakoniec vo všetkých. Teda v životopisných, detektívnych, cestopisných a nakoniec aj historických.
Už v tých časoch ho obchádzalo pokušenie nebyť len pasívnym príjemcom toho, čo už iní napísali, ale aj sám vytvoriť niečo zaujímavé, čo by mohlo upútať pozornosť ďalších čitateľov. Medzi prvé práce, uverejnené  začiatkom šesťdesiatych rokov v závodnom časopise Chemlon,  patrili Parížsky denník a Dva týždne v krajine tulipánov. Bolo to cestopisné rozprávanie na pokračovanie o pobyte autora vo Francúzsku a Holandsku. Nasledovalo niekoľko kratších poviedok, ktoré však nikdy neboli uverejnené. Zopár článkov v novinách, odsudzujúcich príchod vojsk Varšavskej zmluvy do Československa mu následne spôsobilo vážne existenčné problémy a tak na ďalšie písanie už nebolo času.
Až po dlhých pätnástich rokoch sa znovu chytil pera. Vtedy vznikla  Zimná záhrada a iné poviedky.  Jeho ďalšiu tvorbu ovplyvnilo náhodné stretnutie s bývalým spolužiakom, ktorý ho raz vyzval k napísaniu historickej povesti o Brekovskom hrade.  Jaskyňa plná zlata  bola o pár mesiacov hotová a následne uverejnená v knihe Povesti a legendy z Východného Slovenska. Po nich nasledovali ďalšie,  Medailón pre Izabelu o peňazokazeckej dielni na Jasenovskom hrade, Tridsať strieborných o kostolíku na Senderove nad Zemplínskou šíravou, Pobočník kráľa Matyáša o pobyte Mateja Korvína na Brekovskom hrade, historický román Posledný po meči o tragickom osude Žigmunda Drugeta, posledného potomka slávneho rodu a nakoniec aj Démon hnevu o atentáte Feliciána Zacha na kráľa Karola Róberta z Anjou.
Autor disponuje darom bohatej slovnej zásoby, ktorá zaručuje originálne uvažovanie a hlboký zážitok z čítania jeho kníh. História, to nie je len suché učivo školského dejepisu. Je to stratený svet odvážnych, čestných a statočných mužov, krásnych a často aj nebezpečných žien, no aj intrigánov a zradcov. Doba nielen romantická, ale aj nesmierne krutá. Ale nikto, komu sa podarilo prostredníctvom kníh vstúpiť do tohto sveta, to neoľutoval.

Tvorba:
Cestopisy

     Parížsky denník
     Dva týždne v krajine tulipánov

Povesti
     Zimná záhrada a iné poviedky
     Jaskyňa plná zlata
     Povesti a legendy z Východného Slovenska
     Medailón pre Izabelu
     Tridsať strieborných
     Pobočník kráľa Matyáša

Historické romány
     Posledný po meči
     Démon hnevu
     Zemplínske tajomstvá

Odkazy a linky:

http://www.rusyn.sk/v-historickom-romane-posledny-po-meci-ozil-pribeh-zigmunda-ii-drugeta/

https://www.youtube.com/watch?v=pGD6fq956cc

https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_1=lap%C5%A1ansk%C3%BD+s.+v.&theme=mizkgz