Vladik Martin

básnik, sudca

  22. 8. 1960 Michalovce
Narodil sa 22. augusta 1960 v Michalovciach.  Do základnej školy chodil v rodisku a roku 1979 zmaturoval  na Gymnáziu Pavla  Horova v Michalovciach.  Po skončení vysokoškolského štúdia  pracoval  ako  podnikový právnik v JRD Spišská Belá.
V mladosti sa aktívne venoval futbalu (1.liga dorast TJ Zemplín Vihorlat Michalovce), bol členom hereckého súboru pri MsKS Kežmarok.
Literárne bol činný od gymnaziálnych čias, zúčastňoval sa na literárnych prehliadkach -- na Wolkrovej Polianke (1980) a počas vysokoškolského štúdia na Akademickom Prešove. Počas štúdií i po nich sa venoval športovej a spoločenskej publicistike. Publikoval aj v odborných časopisoch (Justičná revue).  Básne začal uverejňovať v Novom slove mladých, literárnej prílohe Nového slova. Príležitostne sa venuje aj prozaickej tvorbe, poviedky uverejňuje v Slovenských pohľadoch. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

Pôsobenie
-    Podnikový právnik JRD Spišská Belá (1983)
-    Základná vojenská služba ( (1983 -- 1984)
-    Justičný čakateľ na Krajskom súde v Košiciach -- pracovisko Okresný súd Poprad (1984 -- 1987)
-    Okresný národný výbor Poprad (1987 -- 1990)
-    Predseda senátu OS Poprad (1990-1995)
-    Najvyšší súd Slovenskej republiky  Bratislava (od 1997)

TVORBA

Poézia

*    Túžba (1993)
*    Soví ľudia (1995)
*    Vesmírna orchidea (1998)
*    Štyridsať básní (2000)
*    Psie časy (2003, 1.vydanie)
*    Básnik sudca (2005, 1.vydanie)
*    Biely Daniel  (2008, 1.vydanie)
*    Čas poznania (2010, 1.vydanie)
*    Obludárium (2013, 1.vydanie)


Odkazy a linky

https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_1=martin+Vlad%C3%ADk&theme=system

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/martin-vladik

http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/vladik-martin/

http://snn.sk/news/sudca-basnik-martin-vladik-boli-ma-co-sa-po-roku-1990-stalo-so-slovenskom/

http://www.books.sk/writer_card.jsp?id=224