Ján Kondor

* 5. jún 1953 Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce

básnik, redaktor, publicista
    
Študoval na Vysokej škole technickej  (dnes TU ) v Košiciach. Pracoval ako projektant v Chempiku v Michalovciach. Do Slovenského rozhlasu ako redaktor košického štúdia nastúpil v lete 1977 a je tu dodnes.
     Prvé verše publikoval časopisecky. Knižne debutoval zbierkou poézie Neusni, srdce , ktorá vyšla vo vydavateľstve Smena v roku 1987.
Publikuje v literárnych časopisoch Slovenské pohľady, denníkoch a literárnych reláciách Slovenského rozhlasu. Venuje sa aj prekladom a publicistike  . Reaguje v nej na rôzne kultúrne a spoločenské udalosti.

Tvorba


Neusni srdce   - Smena 1987
Básnik sa vo svojom debute predstavuje ako autor s perom presne vyváženým a pritom plný citu. Apeluje lyrickou výpoveďou na každého, komu srdce zaspalo niekde v starostiach a zhone súčasného životného štýlu.
Poézia :
Poéziu publikuje v tlači, rozhlase, televízii a zborníkoch Dychtivo spolu (Smena 1974), Právo na pieseň (Slov.spis. 1976 ), Doma (Smena), Sonety ročných období (Smena 1977) a Vyznanie (Východoslov.vyd. 1977).
                                                                                              
Preklady


Asadov, Eduard : Smutná si. Srdce.
                             Smena na nedeľu, r.11 (29) 1976, č.53. Literárna príloha, s. 14
Asadov, Eduard : Tešili sme sa v pluku zdravotníčke
                             Smena na nedeľu, r.12 (30) 1977, č.38. Literárna príloha, s.13

Literárna kritika 

Rukopis a obraz. (Anna Ondrejková „Kým trvá pieseň“, zbierka básní.) Nové slovo, r.18. 1976,č.2, s.15

Odkazy a linky

https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_1=Kondor+J%C3%A1n&theme=system

https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/clovek-vychodniar/151835/jan-kondor

http://www.pavlovce.sk/index.php/obec/vyznamne-osobnost