Július Knapp


* 1943, Tibava
† 5.2. 2011, Sobrance

      Narodil sa v r. 1943 v Tibave. Od detstva medzi jeho záľuby patrili spev, recitácia, knihy, príroda, ryby a huby. Neskôr to bolo divadlo, film, poézia a maľovanie.
Študoval v Handlovej a v Prešove, kde sa jeho všestranné záujmy ďalej rozvíjali a upevňovali. Po skončení štúdia pôsobil ako učiteľ ZŠ v Porúbke, Krčave, vo Vinnom a neskôr v Sobranciach.
V roku 1973 – 1977 bol riaditeľom MsKS Sobrance, v r. 1984- 1988 bol vedúcim odboru kultúry na ONV Michalovce, v r. 1994 – 1998 bol starostom v rodnej obci Tibava a v rokoch 1999 – 2004 bol zástupcom prednostu Okresného úradu v Sobranciach.
Od roku 2004 bol na dôchodku., ale napriek tomu bol stále kultúrne činný a podľa potreby sa i naďalej zapájal do kultúrneho života v meste i v celom okrese Sobrance v rôznych žánroch, konferoval kultúrne podujatia a písal scenáre.
Pracoval 40 rokov v Zbore pre občianske záležitosti ako recitátor. Mal 5 samostatných a niekoľko spoločenských výstav výtvarníkov Zemplína, ale ocenenia získal aj v literárnej tvorbe za poéziu. V spolupráci so Zemplínskou spoločnosťou v Michalovciach vydal 2 vlastné a niekoľko spoločných knižiek v zemplínskom nárečí vlastné zážitky a spomienky na Vianoce, Veľkú noc, rôzne sviatky regionálneho charakteru, zvyky a tradície. Ako ľudový rozprávač sa  stal laureátom prehliadky „ Zemplín špiva a hutori „ v Humennom.
Bol členom redakčnej rady  novín Sobrančan a aktívne prispieval do každého čísla. Mgr. Július Knapp bol vzácny človek a významná osobnosť nielen mesta Sobraniec, ale aj celého regiónu Sobrance. Za jeho umeleckú, pedagogickú i občiansku činnosť mu  bola v decembri 2007 udelená  „ Cena predsedu Košického samosprávneho kraja „ a v marci 2011 „ Plaketa J. A. Komenského „ in memoriam.