Grusová -- Turoková Mária

* 17. 9. 1944 Sobrance


Narodila sa 14.9.1944 v Sobranciach. Je stavebnou techničkou. Pôsobila ako učiteľka odborných predmetov na Odbornom učilišti Pozemných stavieb v Košiciach.


Tvorba

 Kráčať rokmi  -   1980

Autorka vo svojej poézii tematicky čerpá zo svojho okolia, motívy všedného života ozvláštňuje jedinečným poetickým videním.

    Časopisecky publikuje poéziu v Romboide, literárnej prílohe Nové slovo mladých, V sl. Stavbári, v Smene na nedeľu a v Nedeľnej Pravde. Publikovala aj v zborníkoch :  V tomto čase (1993), Právo na pieseň (1976), Zvítanie (1976), Sonety ročných období (1977),
A prehovorili ľud (1978).