Paula Sabolová

* 15. 1. 1938 Strážske

Po absolvovaní Jedenásťročnej strednej školy v Michalovciach (1956) pracovala ako administratívna pracovníčka v Humennom, Strážskom, Nitre, pred odchodom do dôchodku bola dokumentaristkou v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky v Bratislave (1994 – 1998). V súčasnosti žije v Bratislave.
Stručná charakteristika tvorby
Prózu začala publikovať na konci 50. rokov v časopisoch a zborníkoch. Knižne debutovala novelou Prázdniny, v ktorej zobrazila problémy dospievajúceho dievčaťa a prázdnotu rozpadávajúceho sa manželstva. Po nej vydala viaceré humorne ladené prózy pre dospelých aj mládež. Takým je humoristický román pre mládež z atraktívneho športového prostredia Tréner sa zajtra žení.
 Život mladých hokejistov, medzi ktorými sa rozšíri správa, že obľúbený tréner sa žení, a preto odchádza z funkcie, využila na výstavbu dynamického, napínavého príbehu o tom, ako sa chlapci usilujú svadbu prekaziť a udržať si tak trénera. Rozohrala v ňom bohatú sieť vzťahov a konfliktov na úrovni súperenia malých športovcov, vzťahov medzi rodičmi a deťmi, starými rodičmi a deťmi, učiteľom a žiakom. Na vybudovanie dynamického sujetu využila striedanie zorného uhla viacerých postáv i detektívne pátranie. Príbeh efektívne nadľahčila situačným humorom, vyplývajúcim z detsky naivného spôsobu vnímania sveta.
Podobnú autorskú stratégiu využila aj v humorne ladených poviedkach pre dospelých z dedinského prostredia S kým oženiť svojho muža. V prozaickom súbore Biele slony, v novele Kamenná ruža a v románe Drahý Andrej  rezonujú vážne tóny debutu. V príbehoch čerpajúcich zo súčasnosti sa upriamuje predovšetkým na manželské vzťahy, najvýraznejšie v novele Kamenná ruža, v ktorej prehodnocuje príbeh sklamania v manželstve, ale zároveň ponúka aj príbeh šťastného manželstva s veľkým vekovým rozdielom.
V nateraz poslednej próze Žabí kvet sa témou vracia k svojmu debutu Prázdniny spred tridsiatich rokov. Ako sama hovorí: „Dokonca som aktérom nechala pôvodné mená, zmenila som im trochu životy, jazyk a odev. Nezmenila som lásku. Niet na nej čo meniť. Je večná, vo svojej nevyspytateľnosti rovnaká.“ Rovnako ako v debute síce siaha po odskúšanom modeli nevyspytateľnej, kruto pravdovravnej a nežne romantizujúcej pubertiačke, ktorú jej rozvedení rodičia v štrnástich rokoch postavili pred hotový život, v ktorom je plno milujúcich ľudí, ale absolútny deficit lásky naplnenej vzťahmi, nehou, zodpovednosťou. Sabolovej dievčenská hrdinka Oľga rastie spolu s inými postavami, akoby jej prenechávali svoju energiu premárnenú na hlúpych ľudských smiešnostiach a robili z nej to, čím sa azda samy nestali. Prázdninové zmúdrenie nespokojnej pubertiačky je o to uveriteľnejšie, že zlá skúsenosť, i prvá, hoci prázdninová, láska sa nenapĺňajú veľkými slovami a prázdnymi gestami. Rovnako ako v predchádzajúcich prózach si Sabolová vybudovala svoju postavičku z presných detailov, vrátane psychologických, dala jej presné kontúry rozprávačstvom, príbehom i kompozíciou, pričom všade cítiť mieru, pokoru k slovu i vieru v jeho zmysel. Okrem toho najmladším čitateľom adresovala knihu Ajko Pavleška Miešajvareška, v ktorej cez drobné epizódy s leitmotívom vzťahu chlapčeka a kocúrika zdôrazňuje harmóniu rodinných vzťahov. Je autorkou rozhlasových hier pre dospelých Hora a Pohľad do tmy.

Tvorba

Próza
o    Prázdniny (1977)
o    S kým oženiť svojho muža (1981)
o    Biele slony (1988)
o    Tagtägliche Unendlichkeit. Slowakische Erzählungen (1994, antológia)
o    Kamenná ruža (1995)
o    Drahý Andrej (1999)
o    Žabí kvet (2004, 1.vydanie)
  
Recenzia diela
o    Žabí kvet - Paula Sabolová - Náš tip (Žabí kvet, 2004, 1. vydanie)
o    Keď sa ženy odhalia. Antológia poviedok (2007, 1.vydanie)
o    Keď život šplechne do očí. Antológia prózy, poézie a satiry (2008, 1.vydanie)
o    Ženy na ťahu (2012, 1.vydanie, antológia)
o    Priame lety do neba (2013, 1.vydanie)

Pre deti a mládež
o    Tréner sa zajtra žení (1979)
o    Ajko Pavleška Miešajvareška (1983)
o    Blcha v cirkuse (2009, 1.vydanie)
   
Recenzia diela
o    Blcha v cirkuse - Paula Sabolová - Malé, nehlučné prekvapenia (Blcha v cirkuse, 2009, 1. vydanie)
o    Izba snov (2009, 1.vydanie)
o    Vrkôčkine tajné objavy (2010, 1.vydanie)
o    Jednozubý úsmev (2015, 1.vydanie, antológia)

Rozhlasová tvorba
o    Hora (2003)
o    Pohľad do tmy (2005, 1.vydanie)
Iné
o    Jak me hutoreľi (2002)

Monografie a štúdie o autorovi
ŠIKULA, Bystrík: Paula Sabolová: Priame lety do neba. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 6, s. 129 – 131.

VLNKA, Jaroslav: Dozrievanie na pohyblivom základe. Paula Sabolová: Žabí kvet. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 11, s. 121 – 123 .

FARKAŠOVÁ, Etela: Z "obyčajného" vidieckeho života. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 11, s. 146 – 149.

Ocenenia
Prémia za literárnu tvorbu v rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2013 v kategórii próza za dielo Priame lety do neba
Cena Všeobecnej úverovej banky za rok 1995 za knihu Kamenná ruža
Prémia za literárnu tvorbu v rámci Ceny LF za debut Prázdniny  (1977)
Prémia za literárnu tvorbu v rámci Ceny LF za knihu Ajko Pavleška Miešajvareška  (1983)

Odkazy

Paula Sabolová - personálna bibliografia - pdf dokument

https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_1=sabolova+paula&theme=system

http://referaty.aktuality.sk/paula-sabolova/referat-6331