Juraj Andričík

spisovateľ, prekladateľ
* 28. 04. 1937  Bežovce
† 29. 01. 2017  Košice


Narodil sa 28. apríla 1937 v Bežovciach v roľníckej rodine. Do základnej školy chodil v rodisku, zmaturoval roku 1955 na Gymnáziu v Sobranciach. Po maturite jeden školský rok učil na základnej škole v rodnej obci. V rokoch 1956-1960 študoval na Vysokej škole ruského jazyka a literatúry v Prahe. Po skončení vysokoškolského štúdia a absolvovaní základnej vojenskej služby bol rok gymnaziálnym profesorom v Sobranciach. V rokoch 1963-1978 učil na Strednej priemyselnej škole chemickej v Humennom. Potom bol šesť rokov (1978-1983) v slobodnom povolaní ako prekladateľ umeleckej literatúry. Roku 1983 sa stal redaktorom literárno-dramatickej redakcie Slovenského rozhlasu v Košiciach.
Prvé  básne publikoval v Matičnom čítaní a  Slovenských pohľadoch a preklady poézie v Revue svetovej literatúry.
 
Knižne debutoval zbierkou lyrických veršov s prírodnou a dedinskou tematikou, pričom v niektorých básňach sa mu podarilo hlbšie preniknúť do vzťahov človeka a prírody a medziľudských vzťahov. Usiloval sa postihnúť aj rozpornosť sveta. V niektorých básňach badať posun od lyrizmu k reflexii. Okrem témy domova a prírody písal básne s motívmi lásky a intímnych zážitkov. Objavuje sa v nich aj túžba po mieri a boj proti vojnovej apokalypse, snaha o čisté medziľudské vzťahy a ľudskú dôstojnosť.

Pre deti napísal cyklus štrnástich obrazných próz zo života súčasných detí, ktoré sú založené na básnickej imaginácii a schopnosti vnímať svet očami detí, čo sa výrazne prejavilo najmä v jazykovej zložke diela. Bol prekladateľom ruskej, ukrajinskej, bieloruskej, poľskej a anglosaskej literatúry, priateľom Poľska a Poliakov, odborníkom na poľskú literatúru,
autorom viacerých rozhlasových a televíznych pásem.
Zomrel 29. januára 2017 vo veku 79 rokov v Košiciach.

Tvorba

Poézia:
1970 Vstupovanie na zem
1973 Neznelé spoluhlásky
1985 Hryzoviská

Próza pre deti:
1976 Plamienok (vyšla aj v nemeckom, fínskom a ukrajinskom preklade)
1986 Cesta za slnkom

Preklady:
z ruštiny:
1973 Svetlo (A. Platonov)
1974 Moje srdce patrí deťom (V. Suchomlinskij)
1976 Pieseň lásky (spolu s J. Zamborom; výber z ruskej ľúbostnej lyriky)
1980 Verše proti smrti (antológia protifašistickej poézie) 
1982 Božské sano (kabardinský epos) 
1983 Amazonky (karakaplacký epos) 

z ukrajinčiny:
1974 Súmrak (J. Hucala)
1975 My z internátu (D. Tkač)
1976 Chýr (V. Stefanyk)
1976 Zástavníci (O. Hončar)
1977 Žlté lístie v júli (V. Ševčuk)
1978 Breh lásky (O. Hončar)
1979 V podvečer (H. Ťuťunyk)
1979 Babie leto (M. Ryľskij)
1979 Pod spoločným nebom (antológia súčasnej kratšej epiky ukrajinských autorov na Slovensku)
1980 Čistými rukami (výber z poézie mladých ukrajinských básnikov) a iné

z bieloruštiny:                                         
1976 Rečou srdca                                      
1983 Čarovná píšťala a iné

z poľštiny:
1978 Biela mágia (K. Baczyńsky)

z angličtiny
1995, 1996 Vianoce u Flinstonovcov (Sean Roche a David Erham)
1996 Leví kráľ (Walt Disney Company)
1997 101 dalmatíncov

Rozhlasová tvorba:
1994 Luster (monodráma)

Odkazy a linky :

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/juraj-andricik#curriculum_vitae

https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_1=Juraj+Andri%C4%8D%C3%ADk&theme=system

https://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_Andri%C4%8D%C3%ADk


http://www.osobnosti.sk/osobnost/juraj-andricik-1387

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/v-tvorbe-pre-deti-sa-juraj-andricik-za/34272-clanok.html?combinedGlobalTab_teraz=0

http://www.polinst.sk/sk/aktuality/3152-zomrel-basnik-a-prekladatel-juraj-andricik