Emil Dzvoník

(vlastným menom Michal Dzvoník)
  prozaik
    * 28. 12. 1923, Lastomír (okres Michalovce)
    +22. 02. 2016, Košice
Pseudonym
Emil Dzvoník (podľa mena jeho brata)

      Narodil sa 28. decembra 1923 v Lastomíre v okrese Michalovce. Po skončení  ľudovej školy v rodisku absolvoval dvojročnú roľnícku školu v Michalovciach a začal pracovať v poľnohospodárstve: v roku 1951-51 bol zamestnaný v Bardejove ako okresný zootechnik. V roku 1951-52 absolvoval v Turčianskych Tepliciach jednoročný kurz pre prípravu pracujúcich na vysoké školy.
Autor historických a sociálne ladených románov a noviel, v ktorých sa usiloval zvýrazniť etickú stránku stvárňovanej skutočnosti a ktoré počas perzekúcie a zákazu publikovania vychádzali pod menom jeho brata Emila Dzvoníka. Debutoval obsiahlym historickým románom z obdobia druhej svetovej vojny (1976), ktorý upútal kritiku epickou šírkou a prelínaním viacerých dejových línií a časových rovín a ktorý vzápätí preložili do češtiny, nemčiny a poľštiny.

Vzdelanie a pôsobenie  :
Poľnohospodárska škola Michalovce a  Sabinov (1941 – 1944)
Vysoká škola politických a hospodárskych vied Praha  (1947 – 1951)
Medzitým bol pracovníkom Povereníctva pôdohospodárstva v Košiciach  (1945)
Dôstojnícka škola pre záložníkov v Poprade a v Košiciach – učiteľ (1945-47)
Ústav dejín KSS  Bratislava- vedecký pracovník  (1953-59)
Závod Kablo Bratislava – robotník (1952-62)
Filozofická fakulta UK – odborný asistent a doc. (1962-68)
Univerzitná knižnica Bratislava – bibliograf (1971-74)

Knižná tvorba  :
-    Zhoreniská  (1976)
-    Slepá jaskyňa (1977)
-    Tetanus (1981)
-    Dukáty v naftalíne (1982, podľa knihy vznikol film Návrat Jána Petra, 1985)
-    Žiarlivosť (1985)
-    Prvý žiaľ (1987)

Scenáristika – film
•    Návrat Jána Petra. [Film podľa knihy autora Dukáty v naftalíne]. [Réžia: Martin Ťapák, scenár: Igor Rusnák, Martin Ťapák, námet. Emil Dzvoník]. [Dĺžka: 78 minút.] 1984.
 

Dráma – divadlo
•    Tetanus. [Divadelná hra podľa rovnomenného románu autora]. 83 s. Košice: Štátne divadlo, 1984.
 

Preklady diel autora
•    Černý sešit. [Zo slov. orig. Zhoreniská  do češ.prel. Jarmila Závadová]. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1977. 329 s. Edícia Žatva: novinky české prózy.
•    Tetanus [Zo slov. orig. Tetanus do češ. prel. Jiřina Kintnerová]. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1985. 481 s.
Pogorzeliska [Zo slov. orig. Zhoreniská do poľštiny prel. Edward Madany.] Warszawa: Czytelnik, 1982. 478

Ocenenia :
Psychologicky ladený románový debut Zhoreniská bol odmenený cenou v súťaži k 30. výročiu SNP.
V roku 1977 získal Cenu Ivana Krasku, ktorá je udeľovaná  najlepším debutujúcim autorom.
Cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ.

Odkazy  a linky:

https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_1=Dzvonik+Emil&theme=system

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/michal-dzvonik#books_reviews

http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/dzvonik-emil/